گالری جدیدترین مدل سرویس کریستال عروس

[ad_1]

گالری جدیدترین مدل سرویس کریستال عروس

.

از مزایای ظروف شیشه ای مشخص بودن مواد غذایی درون آنهاست. لذا ترجیحاً انواع شفاف این ظروف را انتخاب کنید. توجه به این نکته ضروری است که شکل و رنگ اغلب مواد غذایی بیانگر کیفیت آنهاست. از قرار دادن این ظروف در شرایط شوک حرارتی (یعنی گرم و سرد شدن ناگهانی و شدید) بپرهیزید.

.

کریستال عروس

کریستال عروس

.

.

.

.

کریستال جهیزیه عروس

کریستال جهیزیه عروس

.

.

.

.

کریستال جدید عروس

کریستال جدید عروس

.

.

.

.

سرویس کریستال عروس جدید

سرویس کریستال عروس جدید

.

.

.

.

سرویس کریستال جهیزیه عروس

سرویس کریستال جهیزیه عروس

.

.

.

.

مدل سرویس کریستال جهیزیه عروس

مدل سرویس کریستال جهیزیه عروس

.

.

.

.

سرویس کریستال عروس

سرویس کریستال عروس

.

نکته هایی مهم در خریدن ظروف شیشه ای که باید بدانید

_ محل اتصال و جوش روی بدنه ظروف نباید تیز و برنده باشد.

_ ظروف شیشه ای نباید دارای رگه های رنگی قابل رویت باشد.

_ سطوح داخلی و خارجی ظروف باید صاف و یکنواخت باشد.

_ ظروف شیشه ای نباید دارای سطوح تیره یا لکه ای باشد که با شست وشو با آب داغ تمیز نشود.

_ از آنجا که حباب در ظروف شیشه ای موجب افزایش خطر شکنندگی این ظروف می شود، بهتر است ظروف شیشه ای فاقد هر گونه حباب باشد.

برای نگهداری این مواد غذایی از ظروف شیشه ای استفاده کنید

_ از آنجا که شیشه بو، رنگ و مزه ای را به موادی که با آن در تماس است منتقل نمی کند، لذا نگهداری چای خشک، پودر قهوه، ادویه و گیاهان خشک در این ظروف مناسب است.

مطالبی که بهتر است از آنها نیز بازدید کنید:

[ad_2]

لینک منبع